بایگانی برچسب: مثبت اندیشی

۱۰ عادت وحشتناک که خوشبختی ما را نابود می کند

https://energycapsule.org

ما همیشه به دنبال خوشبختی هستیم و خواهیم بود. هر روز تصمیماتی میگیریم که بر احساسات و نگرش ما تاثیر می گذارد. ما همواره اعتقاد داریم که تصمیماتمان، ما را به خوشبختی نزدیک تر می کند. به طور طبیعی از ترس دوری میکنیم و یک زندگی آرام را می سازیم. اما ۱۰ عادت وحشتناک میتواند خوشبختی مارا نابود کند……..

ریشه احساسات منفی را چگونه بسوزانید؟

ریشه احساسات منفی را چگونه بسوزانید؟
در مقاله بدترین دشمنان شما فهمیدیم که احساسات منفی عامل نابودی شادی و موفقیت است و چهار عامل اصلی احساسات منفی را بیان کردیم. مطالعه مقاله بدترین دشمنان شما قبل از مطالعه این مقاله را شدیدا توصیه می کنیم.
اما برای مبارزه با این دشمنان و احساسات منفی باید چه کار کنیم؟