بایگانی دسته‌ی: عزت نفس

۸ نشانه حضور در جاده موفقیت!

موفقیت

۸ نشانه حضور در جاده موفقیت! ممکنه همیشه به این فکر کنید که:  آیا به اهدافتون میرسید یا خیر؟  آیا میتوانید زندگی رویایی خودتان را بسازید؟ آیا تلاش های شما ارزشمند هستند؟ وقتی از پس چالشی بر میایید و یک قدم به عقب برمی گردید باورش سخت است که بیشتر از آنچه که میخواستید دریافت […]

بدترین دشمنان شما(احساسات منفی)

کپسول انرژی_بدترین دشمنان شما

بزرگ ترین دشمنان شادی و موفقیت شما ، انواع احساسات منفی مانند ترس، درماندگی، حسادت، احساس خود کم بینی و نهایتا خشم می باشند. این احساسات شما را به زیر می کشند و در قهقرای سیاه چاله های جهنم ناموفقیت نگه می دارند.

ریشه احساسات منفی را چگونه بسوزانید؟

ریشه احساسات منفی را چگونه بسوزانید؟
در مقاله بدترین دشمنان شما فهمیدیم که احساسات منفی عامل نابودی شادی و موفقیت است و چهار عامل اصلی احساسات منفی را بیان کردیم. مطالعه مقاله بدترین دشمنان شما قبل از مطالعه این مقاله را شدیدا توصیه می کنیم.
اما برای مبارزه با این دشمنان و احساسات منفی باید چه کار کنیم؟