بایگانی دسته‌ی: مدیریت زمان

مهندسی زمان اصل اول موفقیت

مهندسی زمان اصل اول موفقیت
تا حالا شده که بین چند تا کار مهم مونده باشید و ندانید کدام را انجام دهید ؟
تا حالا شده نتونید انتخاب کنید که کدوم از کارها را باید به تعویق بندازید کدام را نه ؟
تا حالا شده زمان از دستتان برود و شما همچنان کارهای غیر ضروری را ادامه داده باشید؟